Ecopower

http://www.ecopower.be

Ecopower is een coöperatie die investeert in hernieuwbare energie: windturbines, zonnecellen, ethische biomassa, kleine waterkracht, energiebesparing. Iedereen kan coöperant worden en zo rechtstreeks mede-eigenaar worden van de installaties. Coöperanten hebben ook rechtstreeks zeggenschap in het beleid van de coöperatie.

Ecopower sensibiliseert voor hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.

Coöperanten kunnen de groene elektriciteit en houtpellets van hun eigen installaties ook thuis afnemen.